Organic Herbal Salve for Non-Healing Diabetic Sores OR Wounds 2 ounces

  • Sale
  • Regular price $40.00


Organic ingredients: Calendula, Plantain, Astragalus, San Qi, Tian Qi, Yi Yi Ren, Dang Gui, Ru Xiang, Olive Oil and Bee's Wax